Fish Fillets Ⅱ

Manipulace se zdmi

Ve složce Scripts\Generations jsou uloženy všechny skripty, které se používají při generování zdí. Ukážeme si, jak pomocí nich docílit hezkých efektů.

Kombinace výplně a okrajů

Otevřeme si třeba soubor Ufo.lua a v něm uvidíme, že se skládá ze dvou skriptů UfoBg.lua a UfoWallsEdges.lua. Otevřeme si soubor Sewer.lua a uvidíme, že se skládá ze dvou skriptů SewerBg.lua a SewerWallsEdges.lua. To jsou dva skripty, skript s výplní a skript s okraji. Zkusíme je zkombinovat.

Otevřete si v editoru oknu s grafikou zdí a klikněte na Add container. Nyní přepněte na záložku Construction commands a do ní vepište:

UfoBg()
SewerWallsEdges()

Což je kombinace výplně UFO a okrajů ze stok. Zeď s UfoBg a SewerWallsEdges.

Zbarvení stěn

Všechny stěny, kromě Virtuální reality, nemohou být běžně zbarveny nějakým odstínem. Jednoduchým skriptem toho lze docílit.

Soubor VRBg.lua s výplní ve Virtuální realitě obsahuje:

function VRBg(r, g, b, bgTileName)
  r = r or 255
  g = g or 255
  b = b or 255
  bgTileName = bgTileName or "Graphics/Envir/x36/walls/VR/background/wall.png"
  TilingCutByShape(bgTileName, false, r, g, b)
end

r, g, b je množství červené, zelené a modré.

Potom stačí jenom do Construction commands napsat:

bgTileName = "Graphics/Envir/x36/walls/VR/background/wall.png"
TilingCutByShape(bgTileName, false, r, g, b)

r, g, b nahraďte požadovanými barvami. Jako cestu zdi můžeme napsat třeba UFO: "Graphics/Envir/x36/walls/ufo/background/wall.png". Potom stačí ještě přidat okraje.

Zelené UFO

Zeď s UfoBg a SewerWallsEdges.
bgTileName = bgTileName or "Graphics/Envir/x36/walls/ufo/background/wall.png"
TilingCutByShape(bgTileName, false, 0, 255, 0)
VRWallsEdges(0,150,0)

Seznam generovatelných zdí v podobě pro vložení do Construction commands:

boatinterier() --Lodní dřevo
cellar() --Sklep
cellarred() --Sklep vybarvený do červena
Concrete() --Beton
CoralBg() --Kámen
CoralLayers() --nebo CoralLayers("01") - Žluté korály
CoralLayers("02") --Zelené korály
CoralLayers("03") --Modré korály
CoralLayers("04") --Červené korály
CoralLayers("05") --Růžové korály
CoralLayers("06") --Oranžové korály
CoralLayers("07") --Různobarevné korály
DeepCaveConcrete() --Jeskynní beton
DeepCaveRock() --Jeskynní kámen
Dummy() --Kameny bez okraje jako pozadí
Dungeon() --Dlaždice podzemí
frozenwood() --Zmrazené dřevo
ice() --Led
icerock() --Chladný kámen
icerock2() --Zledovatělý kámen
Lab() --Laboratoř
marble() --Mramor
MetalPlate() --Kovové desky
MetalRust() --Kovová rez
sails() --Plachta
Scrapyard() --Skládka, složená z ScrapyardBg() a ScrapyardScrap()
ScrapyardBg() --Skládka bez odpadků
ScrapyardScrap() --Odpadky
Sewer() --Stoka, složený z SewerWallsEdges() a SewerBg()
SewerWallsEdges() --Okraje stoky
SewerBg() --Výplň stoky
Snow() --Sníh
TropicalRock() --Tropický kámen
TropicalSand() --Tropický písek
Ufo() --Ufo, složené z UfoBg() a UfoWallsEdges()
UfoBg() --Výplň ufa, kostky
UfoWallsEdges() --Okraje ufa a zvláštní zesvětlení
VR() --Virtuální realita, je možno zbarvení, složená z VRBg() a VRWallsEdges()
VRBg() --Černá výplň virtuální reality, je možno zbarvení
VRWallsEdges() --Bílé okraje virtuální reality, je možno zbarvení