Fish Fillets Ⅱ

Vytvoření stěny a okrajů

Určitě jste někdy přemýšleli, jak vytvořit vlastní stěnu. Není to nic tak těžkého, pro začátek stačí mít jenom jeden png nebo jpg soubor s výplní.

Výplň

Otevřeme si okno s grafikou a vytvoříme Container. Přejdeme na záložku Construction commands. Sem stačí pouze napsat:

NewSprite()
  SetTilingBehavior(Enums.tb_tile)
  CreateTile("cesta/název výplně")
  CutByShape()
EndSprite()
CreateTile
Plocha stěny se pokryje výplní, např.: CreateTile("Graphics/Envir/x36/walls/deepcave/concrete2.jpg")
CutByShape
Výplň se vytvoří pouze na vnitřní straně stěny.

To pro začátek může úplně stačit.

Další skripty vkládáme mezi NewSprite() a EndSprite().

Okraje

Generovaný okraj

Jednoduchým skriptem se vygeneruje okraj stěny.

Postupné ztmavnutí
SetBevelingDistAll(10, 30)
Bevelize()
SetBevelingDistAll
První údaj znamená sílu, druhý vzdálenost ztmavnutí od okrajů.
Bevelize
Je potřeba, aby okraj ztmavl.
Zakřivení
SetOffsetAll(5,5)
SetFluffynessAll(50,30)
MakeFluffy()
SetFluffynessAll
První údaj určuje množství zakřivení, 100 je ploché, 1 je úplně kostrbaté.
MakeFluffy
Výplň se vytvoří pouze před zakřivením

All je možno nahradit Top nebo Bottom, horní nebo spodní strana, pak znamená All bok.

Vlastní okraj

Pro tento okraj je potřeba mít png soubory s grafikou okraje.

Tyto soubory musí být ve složce edges nebo edges0, edges1 atd. a musí mít následující názvy:

0000.png	LPND
0001.png	LPD
0002.png	LND
0003.png	LD
0004.png	LPN
0005.png	LP
0006.png	LN
0007.png	L
0008.png	PND
0009.png	PD
0010.png	DN
0011.png	N
0012.png	PN
0013.png	P
0014.png	N
Legenda níže

Pokud se obrázky táhnou po celé stěně, je dobré ještě použít vnitřní okraje (rohy) ve složce corners nebo corners0, corners1 atd. v následující podobě:

0000.png	LN
0001.png	PN
0002.png	PD
0003.png	LD
Legenda: L – okraj vlevo, P – okraj vpravo, N – okraj nahoře, D – okraj dole

Pokud chcete použít i lasery, ty jsou ve složce lasers:

0000.png	S
0001.png	N
0002.png	P
0003.png	D
0004.png	L
Legenda: S – střed (zásobník s antihmotou), L – vlevo, P – vpravo, N – nahoře, D – dole

Pro lepší pochopení se podívejte do složky Graphics\Envir\x36\walls\

Když už máme soubory s grafikou, je potřeba je ještě na stěnu vložit, pokud nemáme složku s rohy:

NewSprite()
ComposeEdgesExact("cesta ke složce s okraji", 2)
EndSprite()

Pokud máme i složku s rohy:

NewSprite()
  ComposeEdgesExactCorners("cesta ke složce s okraji", "cesta ke složce s rohy", 2)
EndSprite()

Další skripty vkládáme mezi NewSprite() a EndSprite().

Pokud máme i lasery:

ComposeEdgesBeamsExact("cesta ke složce s lasery")

Případně ještě můžeme vložit odlesk:

NewSprite()
  SetTilingBehavior(Enums.tb_stretch)
  CreateTile("Graphics/Envir/x36/walls/ufo/background/ufowallshine.png")
  CutByShape()
EndSprite()