Fish Fillets Ⅱ

Vlastní cíle místnosti

Nastavení cílů místností je poměrně jednoduchá záležitost, ale pokud chcete vidět další nápady, čtěte dál.

Klasické cíle

V okně Room properties je řada políček:

Goal
Cíl místnosti:
Standard
Dostaň všechny tvory ven.
Get items out
Dostaň ven určité předměty.
Get items on place
Dostaň na nějaké místo určité předměty.
Move items
Pohni s určitými předměty.
Touch items
Dotkni se určitých předmětů.
Max moves
Maximální počet tahů, 0 = neomezeně tahů.
Auto enter next room
V kampani se hned spustí další místnost.

Pokud chcete vybrat předmět, ke kterému se vztahuje cíl místnosti, v nabídce Room object properties zaškrtněte možnost Used as goal. Pokud chcete zvýraznit oblast, kam se mají tvorové dostat, pojmenujte ji goal.

Cíle pomocí skriptů

Ty se vytvoří pomocí události, podmínky a funkce SetSolved(), která slouží pro splnění a ukončení mistnosti.

Ukázka skriptu, který vyhraje místnost poté, co Flounder zemře:

ON_DEATH flounder
  SetSolved()
end

Při sebrání hvězdičky:

ON_STAR_COLLECT star1
  SetSolved()
end

Při sebrání jakékoli hvězdičky:

OnEvent(Enums.OnStarCollect, "OnStarCollect_0") function OnStarCollect_0(eventId, objectId, who)
  SetSolved()
end

Tento zápis vypadá sice hrozně, ale funguje také. U obou funkcí můžete využít proměnnou who, která obsahuje id živočicha, který hvězdičku sebral.